Vi xử lý thang máy Schneider (Lisa 20) Đức (Germany)

Vi xử lý LISA Schneider (Lisa 20)  sản xuất tại Đức, Germany

Hệ thống điều khiển thang máy Lisa Schneider (Lisa 20) sản xuất tại Đức (Germany) là sự cải tiến về chất lượng phần cứng và phần mềm tương ứng giúp tăng hiệu suất làm việc, tính chính xác so với Lisa 10 sản xuất tại Đức

Một khái niệm mới đã được tích hợp trong LiSA20 để chọn cấp độ người dùng khác nhau cho đơn giản hỗ trợ truy cập để điều khiển. Điều này là để làm cho một sự phân biệt giữa các nhà điều hành, dịch vụ cơ khí và nhóm nòng cốt. Tùy thuộc vào sự cho phép lựa chọn sử dụng các thanh USB được mã hóa, các chức năng cụ thể có thể được lựa chọn trong bộ điều khiển.