thang máy Fuji Lift Korea, Japan

đối tác thang máy fuji

thang máy FUJI Hợp tác  với thang máy Tân Tiến tại Việt Nam

- Cung cấp sản phẩm thang máy FUJI

- Cung cấp sản phẩm thang cuốn FUJI

- Cung cấp động cơ thang máy hiệu FUJI

- Cung cấp hệ điều khiển vi xử lý hiệu FUJI

- Cung cấp các Linh kiện thiết bị FUJI

- Ủy quyền về bảo hành thang máy fuji và thiết bị thang máy chính hãng của thang máy FUJI LIFT

- Hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, kĩ thuật, quy trình lắp ráp, vận hành, các quy trình về bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, các quy trình về an toàn... đối với sản phẩm của FUJI LIFT do Tân Tiến cung cấp tại Việt Nam

Liên hệ :

Company: FUJI LIFT CO., LTD

Anddress: 616 Deagot Nam street, Yang Chon District, Kimpo City, Kyonggi, Korea

Tel: 0082 31 983 6243-5

Fax : 0082 31 983 2554