malaysia

Động cơ thang máy NIPPON Malaysia

Động cơ thang máy KDS

Vi xử lý SANYO

vi xử lý sanyo BL3000,vi xử lý sanyo BL2000

quý khách hàng tham khảo thêm hệ điều khiển thang máy MoviLift (công nghệ vi xử lý ) sản xuất nguyên chiếc tại Ý( Italia) và các thiết bị kèm theo tủ

Vi xử lý STEP F5021

Vi xử lý step F5021 sản xuất tại Trung Quốc xuất xứ thái lan

quý khách hàng tham khảo thêm hệ điều khiển thang máy MoviLift (công nghệ vi xử lý ) sản xuất nguyên chiếc tại Ý( Italia) và các thiết bị kèm theo tủ

Động cơ thang máy SANYO

Tủ điều khiển Step - Trung Quốc

Tủ điều khiển Step - Trung Quốc ,tủ nippon hitech malaysia , tủ step thái lan

Quý khách hàng tham khảo thêm hệ điều khiển thang máy MoviLift (công nghệ vi xử lý ) sản xuất nguyên chiếc tại Ý( Italia) và các thiết bị kèm theo tủ

Tủ điều khiển Nippon - Malaysia

Tủ điều khiển Nippon - Malaysia monarch china

quý khách hàng tham khảo thêm hệ điều khiển thang máy MoviLift (công nghệ vi xử lý ) sản xuất nguyên chiếc tại Ý( Italia) và các thiết bị kèm theo tủ

Biến tần tích hợp vi xử lý thang máy Step - Trung Quốc

Biến tần tích hợp vi xử lý thang máy Step Á380 - Trung Quốc

Biến tần tích hợp vi xử lý thang máy Step - Trung Quốc

http://www.liftcontrolsystem.com/1-7-elevator-integrated-drive.html

Biến tần tích hợp vi xử lý thang máy Monarch - Trung Quốc

Biến tần tích hợp vi xử lý thang máy Monarch - Trung Quốc

Biến tần tích hợp vi xử lý thang máy Monarch - Trung Quốc

http://www.szmctc.com/en

Động cơ thang máy TORIN

Động cơ TORIN sản xuất tại Trung Quốc

thiết kế và thông số động cơ

thiets kế động cơ torin gtw7

Trang